Stappenplan

Om duidelijkheid te verstrekken over de verwachtingen heen en weer hebben we een stappenplan gemaakt dat we samen doorlopen. De vervolgstap wordt steeds pas gezet als de stap ervoor afgerond is. Dat klinkt misschien wat streng, maar we willen graag op een efficiënte wijze onze kosteloze begeleiding inzetten, zodat deze tot maximaal resultaat leidt. Want daar is het ons om te doen:
meer zonne-energie in onze gemeente.

1: Aanmelding

De mogelijkheden in kaart

In deze stap worden alle mogelijkheden u helder en samen werken we naar een ideaalbeeld.

Resultaat:
Een concrete richting aan uw zonnestroomproject dat het beste aansluit op uw wensen en situatie.

2: Intentie-overeenkomst

Voorwaarden

Wat zijn uw voorwaarden voor het project? Deze worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. Als we voldoen aan uw voorwaarden, dán kunnen we over gaan tot projectontwikkeling.

Resultaat:
We hebben met elkaar de voorwaarden bepaald waaraan het zonnepanelenproject moet voldoen.

3: Projectontwikkeling

Van theorie naar praktijk

Verdiepend onderzoek naar de praktische mogelijkheden van het project waarbij we ook andere partijen zullen inschakelen voor de beantwoording van de resterende onderzoeksvragen.

Resultaat:
Definitieve business-case.

4: Realisatie

Start uitvoer

Er is een akkoord gekomen op de projectontwikkeling, we gaan we over tot de uitvoer. Dit betekent dat we offertes gaan accepteren en alle overige nodige stappen tot uitvoer brengen.

Resultaat:
Realisatie van uw zonnestroomproject.

N.B. Na elke stap zullen we samen het proces en stand van zaken evalueren. Dit is een punt waarop we samen besluiten door te gaan of te stoppen.

Met onderstaande link kunt u een uitgebreide versie van het stappenplan downloaden. Dit geeft een duidelijk beeld van de inhoud en de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen.