Stappenplan

Hieronder leest u de stappen op weg naar een zonnedak voor uw appartementencomplex of flat. Elke vervolgstap wordt pas gezet als de stap ervoor is afgerond. Dat klinkt misschien wat streng, maar alleen zo kunnen we ons budget voor kosteloze begeleiding efficiënt inzetten. Voor een maximaal resultaat voor u. En voor steeds meer duurzame energie in onze gemeente.

1: Uw VvE wil zonnepanelen

Bij onze kennismaking bespreken we wat de ambitie van uw VvE is. Weet u hoe de leden-eigenaars erover denken? Weet u het verbruik van de algemene ruimten? Is er een budget gereserveerd? Is al bekend hoeveel panelen er passen en hoe de stroom zal worden gebruikt?

Als eerst een onderzoek nodig is naar de mogelijkheden, kosten en opbrengsten, kunnen we u verwijzen naar mogelijke (betaalde) adviseurs om u daarbij te helpen. Voor dit onderzoek en de kosten zal een positief besluit in uw ledenvergadering nodig zijn.

Het onderzoeksresultaat maakt duidelijk wat er precies mogelijk is en vervolgens bepaalt uw VvE wat u wilt. Gaat u voor zonnestroom? En wordt de stroom voor de collectieve voorzieningen, voor individuele leden, of voor allebei. Of kunnen omwonenden ook meedoen (met SCE-subsidie)?  

Als vaststaat dat uw VvE verder kan en wil met het project dan begeleiden we alle volgende stappen kosteloos. We maken afspraken over de totale doorlooptijd van het project, en plannen samen bijvoorbeeld ook wanneer er extra besluiten in de ALV genomen dienen te worden. Desgewenst geven we aanwijzingen voor de presentaties in de ALV. Verder kunnen we publiciteit verzorgen bij belangrijke mijlpalen, zoals korte interviews met de initiatiefnemers voor op de website of in lokale bladen.

Resultaat stap 1: uw VvE heeft duidelijk voor ogen wat ze met zonnepanelen wil, de ALV heeft daar positief over besloten en samen maakten we heldere afspraken over het traject.  

2: Ontwikkeling

Nu duidelijk is hoeveel zonnepanelen de VvE wil laten installeren en voor welke aansluitingen dat is, kan de verdere uitwerking starten. Dat begint met het nagaan van de eisen van de opstalverzekering voor dakbedekking en constructie. De VvE legt daarvoor zelf contact met de opstalverzekering, de constructeur en de dakdekker. Wij vragen daarna offertes aan bij verschillende installateurs, verzorgen indien nodig een subsidieaanvraag en vragen Steden de bijbehorende offerte voor een nieuwe meter.

Tijdens het traject is geregeld overleg gewenst, bijvoorbeeld over het bestek, de data van een schouw, het aanleveren van stukken voor een subsidieaanvraag, en ook over de schouw door de installateurs en Stedin. Een actieve houding van (de vertegenwoordigers van) de VvE en een goede bereikbaarheid is daarbij noodzakelijk.

Van de offertes van de installateurs maken wij een duidelijk overzicht. Als alle offertes, en de eventuele subsidietoekenning, binnen zijn, maken we samen de balans op. De VvE kiest zelf op welke offerte wordt ingegaan. Het is van belang dat er niet te veel tijd zit tussen het moment dat de offertes van de installateurs binnenkomen en het definitieve besluit van de VvE. Als daar een ALV voor nodig is, dient die tijdig gepland te worden. Vervolgens kan de VvE opdrachten geven aan de beoogde installateur en eventueel Stedin.

Resultaat stap 2: een uitgewerkt plan met offertes. De VvE kiest een uitvoerder en neemt het besluit tot het uitvoeren van het project.

3: Realisatie

Tijdens de realisatie begeleiden we het project nauwgezet. In de eerste bouwvergadering maken we eerst diverse afspraken. Zo komt de planning aan de orde: hoeveel dagen zijn er nodig, wanneer wordt er gestart en wanneer is het gereed. Maar ook zaken als de opstelplaats van de kraan, eventuele aandachtspunten op het dak en momenten dat de stroom afgeschakeld moet worden om de panelen aan te koppelen. Bij een project met SCE-subsidie letten wij ook op het tijdig inschakelen van Stedin en wat daarvoor nodig is. Ook de planning van de keuring van het systeem wordt besproken. Verder komen de zaken aan bod die nog van de VvE verwacht worden, zoals: tijdig bewoners informeren, de installateurs toegang tot het pand geven en eventuele stukken die nog nodig zijn bij een SCE-project.

Tijdens het installatietraject is het nodig dat een contactpersoon binnen de VvE snel kan handelen, zodat het uitvoeringstraject soepel blijft verlopen. Wij houden het project voortdurend in de gaten tot het helemaal is afgerond, de eventuele SCE-subsidie is geactiveerd en alles goed draait.

Resultaat stap 3: zonnepanelen die netjes aangesloten zijn en jarenlang zonnestroom leveren aan uw VvE.

4: Panelenfeestje

We organiseren met uw VvE een leuk ‘moment van activeren van de panelen’, eventueel de installateur en vertegenwoordigers van BENG!

N.B. Na elke stap zullen we samen het proces en stand van zaken evalueren. Dit is een punt waarop we samen besluiten door te gaan of te stoppen.

Met de onderstaande link download u dit stappenplan als pdf.