Over ons

Biltse Zonnedaken is een initiatief van BENG!, de lokale energiecoöperatie van en voor alle inwoners van gemeente De Bilt. We zetten ons in voor een energieneutrale gemeente De Bilt. Dat betekent: meer besparen en meer duurzaam opwekken in onze eigen woonomgeving. Kijk voor meer informatie op bengdebilt.nl Met dit project proberen we zoveel mogelijk grote daken in onze gemeente te laten benutten voor zonne-energie.

Onze financiers
Het project Biltse Zonnedaken is mogelijk dankzij subsidies van Provincie Utrecht, gemeente De Bilt en de Rabobank.

Historie
Biltse Zonnedaken is op 1 mei 2021 gestart. Sindsdien legden we vele contacten en boden begeleiding aan agrarische en andere bedrijven en bedrijventerreinen, de gemeente, de woningcorporatie, scholen, kerken, sportclubs en hun koepelorganisaties en aan Verenigingen van Eigenaren van wooncomplexen. Met diverse zonnedaken als resultaat en een aantal lopende kansrijke initiatieven. Bij VvE’s treffen we veel commitment en daadkracht aan. Daarom richt Biltse Zonnedaken zich vanaf 2024 met name op hen. Maar wanneer bedrijven en organisatie advies vragen is ons loket niet per se gesloten: we kunnen nog altijd een steuntje in de rug geven, soms met een verwijzing, soms met een gesprek. 

Contact
Heeft u vragen? Mail ons gerust.

Het team

Corien van den Haak – projectleider

Bouwe Taverne – BENG!

Bertien van de Kerk – projectmedewerker