FAQ

 • Er is genoeg ruimte op uw dak voor een grootschalig zonnestroomproject
  Met grootschalig bedoelen we idealiter daken vanaf 800 vierkante meter. Kleiner kan ook, maar de mogelijkheden om de zonnepanelen rendabel te maken zijn dan beperkter.
 • Uw dak is constructief op orde
  Uw dak kan de extra belasting van de zonnepanelen dragen. Voor een plat dak (dat is inclusief ballast) komt er per vierkante meter ca 15-20 kg aan gewicht erbij. Bij een schuin dak is dit aanzienlijk minder. Twijfelt u over de constructieve mogelijkheden? Geen probleem, als de plannen serieus worden, zullen we een constructeur vragen om een berekening. We vragen u wel om uw bouwtekeningen paraat te houden.
 • Uw dakbedekking is niet te oud
  Het ene type dakbedekking gaat langer mee dan het andere. U weet waarschijnlijk zelf wel wat er op uw dak ligt en wat de levensduur ervan is. Bij twijfel vragen wij u om dit zelf eerst onderzocht te hebben.
 • Op uw locatie is ruimte voor een netaansluiting
  In sommige gevallen wordt er op de locatie een aparte netaansluiting gerealiseerd. In dat geval is er ergens op uw kavel, liefst tegen het pand aan, een locatie nodig waar deze aansluiting gerealiseerd kan worden (denk aan de grootte van een grijze buitenkast die u wel eens op straat ziet staan).
In principe focussen wij ons op daken vanaf 800 m2. Wij hebben echter (beperkte) mogelijkheden om ook mee te denken bij dak eigenaren van daken tussen de 500 m2 en 800 m2. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Voor particulieren kunnen wij op dit moment helaas geen advies geven. Voor particulier advies kunt u terecht bij BENG. Kijk op de website voor meer informatie. www.bengdebilt.nl
We kunnen de begeleidingstrajecten kosteloos aanbieden vanwege een subsidie van de Provincie Utrecht, zij financieren 75% van ons programma. Ook andere partijen hebben een financiële bijdrage geleverd, namelijk de gemeente De Bilt, de Rabobank en de initiatiefnemer uw lokale energiecoöperatie BENG! Deze partijen vragen niks terug in ruil voor hun financiële steun, behalve de wens voor een succesvol programma uiteraard!
Ja, de begeleidingstrajecten zijn kosteloos. Door goede afspraken met elkaar te maken (zie stappenplan) kunnen we efficiënt te werk, en hebben we de financiële ruimte om maar liefst 60 dakeigenaren verder te helpen.
We willen graag efficiënt onze begeleidingstrajecten kunnen inzetten. De begeleiding bestaat uit vier stappen. Dit leest u in het stappenplan. In deze stappen leest u terug wat er van u verwacht wordt. Bovendien gaan we pas een volgende stap met elkaar aan, als de vorige is afgerond.
 • U heeft eigenlijk geen tijd om zich hier mee bezig te houden
  Wellicht past een later moment u beter. Wij bieden u kosteloze begeleiding, maar vragen daarvoor terug: uw serieuze participatie en bereidheid tot het maken van een besluit of u al dan niet verder gaat met zonnepanelen.
 • U weet nog niet of u wel zonnepanelen wilt
  Twijfelt u nog? Ook dan is het wellicht niet het moment om u aan te melden. We zijn er voor dakeigenaren die begeleiding zoeken in hun zonnestroomproject, waarbij er wel de intentie bestaat om zonnepanelen te plaatsen (uiteraard kunnen er in het traject redenen naar boven komen om af te haken, we verplichten u tot niks, maar de intentie bij de start is welwillend). Mocht u vragen hebben over uw situatie en of u zich het beste al kunt aanmelden ja of nee, neem contact met ons op via de contactpagina.
 • Uw dakbedekking moet over 7-10 jaar vervangen worden
  Dat is geen gunstig moment om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen liggen minimaal 15 - maar kunnen 30 - jaar lang op uw dak liggen. Op zich verlengen zonnepanelen de levensduur van uw dakbedekking, maar mogelijk loopt u een risico als dit er al 20 jaar ligt. Op zich zou u een test kunnen laten uitvoeren om een professionele kijk erop te ontvangen. Dit is niet iets wat wij bekostigen. We willen uit kunnen gaan van een geschikt dak.
In Nederland kennen we drie mogelijkheden om zonne-energie rendabel te maken. We kennen de saldeerregeling, de SDE-regeling en de SCE-regeling. Alle regelingen hebben zo hun eigen ingangseisen en bieden verschillende subsidiebedragen. Van welke subsidie we gebruik zullen maken, is afhankelijk van uw situatie en wensen. U kunt zich alvast wat meer inlezen over de regelingen door op de linkjes te klikken, maar vanzelfsprekend komt dit goed aan bod tijdens onze begeleiding.
U kunt uw zonnepanelen zelf financieren, laten financieren door omwonenden of een goedkope duurzaamheidslening aantrekken voor een deel van de installatie. Ook combinaties zijn mogelijk. Uiteraard is de wijze van financieren van impact op de business case van uw project evenals wat u er zelf aan over houdt. We brengen u uw mogelijkheden in kaart op basis van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden tijdens het begeleidingstraject.
We ontzorgen het project in dat geval volledig en zullen te werk gaan met de SCE-regeling. Dit is de regeling voor coöperatieve projecten. Het is dan de buurt die investeert in de zonnepanelen. Ook dan kan er nog steeds vreemde financiering aangetrokken worden en kunt u zelf ook mee-investeren. Bovendien zult u een bedrag krijgen voor het beschikbaar stellen van uw dak. Een lokale coöperatieve partij zal het beheer uitvoeren. Daarvoor is wel het vestigen van een Recht van Opstal nodig.
In principe van startgesprek tot openingsfeestje wat ons betreft! Maar uiteraard kunnen er redenen bestaan waardoor we toch eerder stoppen. We volgen het stappenplan met elkaar, Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van wat we van elkaar mogen verwachten.
Dat is niet heel gemakkelijk te zeggen. Allereerst hangt het af van het type project dat we voor u zullen begeleiden (coöperatief, of eigen zonnepanelen, wel of geen financiering, etc.) en daarnaast gaat het er ook om hoe zeer u betrokken wíl zijn. Een voorbeeld: bij een coöperatief project wordt veel gewerkt met standaarden. Enerzijds mag u er dus op vertrouwen dat de te nemen stappen zichzelf al bewezen hebben, anderzijds kunt u het belangrijk vinden dat u in iedere stap goed wordt meegenomen en wilt u graag alle tussentijdse vragen beantwoord zien. Beide standpunten zijn begrijpelijk. Maar in het ene geval zult het u zelf dus ook meer tijd kosten dan in het andere geval.
We horen allemaal regelmatig doemscenario’s over brand met zonnepanelen op grote daken. Het gaat dan vooral om de gevolgschade voor de omgeving. Die vaak niet mals te noemen is. Een aantal grote branden hebben veel in de aandacht gestaan. De sector heeft daarop gereageerd. Allereerst met duurdere verzekeringen. Maar ook met het verscherpen van inspecties (Scope 12) als ingangseis voor een verzekering. Deze inspectie controleert of de installatie en montage deugdelijk is gedaan. Het certificaat garandeert op die wijze een minder brandgevoelige installatie. Want natuurlijk gaat het voornamelijk om het voorkomen van brand. Deze inspectie zullen we dus per definitie uitvoeren. Ook werken we alleen maar met gecertificeerde installateurs. En daarnaast kunnen we op locatie wellicht aanvullende stappen zetten. Zoals de brandweer uitnodigen voor tips en controle. De sector blijft er ook mee bezig, want uiteraard is het een belangrijk aandachtspunt. Hier lees je meer, zo ook over de inmiddels opgestelde preventiebrochure.
Ja, waarschijnlijk wel. Hiervoor zullen we een externe deskundig aantrekken. Er zijn waarschijnlijk aanvullende subsidiemogelijkheden. Wanneer dit speelt zal dit in kaart gebracht worden.
In heel de provincie Utrecht en in sommige andere delen van het land, zijn problemen met de beschikbare netcapaciteit. Dat betekent dat de spanning op de kabel in de grond van de netbeheerder (Stedin, in ons geval) regelmatig te hoog wordt, waardoor de zonne-energie niet het net op kan. Dit is een groot probleem! De landelijke netbeheerders hebben de informateur wensen meegegeven voor het nieuwe kabinet en willen dat er stevige beleidskeuzes worden gemaakt. Voor nu betekent dit dat grote zonnestroomprojecten tijdelijk in de wachtrij worden gezet. Projecten tot 200 panelen kunnen wel. Wij gaan wel gewoon door met de voorbereidingen van de projecten ook van daarboven, want, Stedin wil graag weten waar en op welke locaties er plannen zijn, zodat zij straks heel gericht het net kan verzwaren. Daarbij gaat ook gelden: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het gaat hier overigens om nieuwe kabels. Mocht er op uw locatie al een aansluiting bestaan die hoog genoeg is, dan is er geen enkel probleem.
Dat is afhankelijk van de regeling die we hebben gekozen bij de ontwikkeling van uw zonnestroomproject. Bij de saldeerregeling en de SDE-regeling zijn de zonnepanelen van u zelf. Deze liggen voor ca 30 jaar op uw dak. Of minder lang, als u ze zelf eraf wilt halen. Bij de SCE-regeling zijn de zonnepanelen, middels een recht van opstal, eigendom geworden van de coöperatie die het project voor u beheert. De subsidieregeling duurt 15 jaar. Daarna zijn de panelen voor de coöperatie afgeschreven. Wat ze nog opbrengen, is afhankelijk van de dan geldende stroomprijs. Dat is uiteraard koffiedik kijken. Een project voor een coöperatie duurt dus 15 jaar. Er worden afspraken met elkaar gemaakt over wat er daarna gebeurt. Er zijn 3 mogelijkheden:
 1. de panelen gaan naar u over tegen een restwaarde van 0 – 10%,
 2. de coöperatie haalt de panelen op eigen kosten van uw dak,
 3. u maakt deze keuze pas een half jaar voor het einde van het project (dit wordt opgenomen in het recht van opstal).
We horen nu al heel graag van u aan welk bedrag u zit te denken ter lening, maar we zullen uw lening pas innen als er een project startklaar staat. Als u zich inschrijft hieronder, dan houden we u op de hoogte wanneer het zo ver is.
Een project is pas startklaar als alle nodige voorbereidingen getroffen zijn. Zo willen we bijvoorbeeld met een Recht van Opstal (notarieel) geregeld hebben dat we de zonnepanelen minimaal 15 jaar kunnen exploiteren, en zullen we de panelen pas plaatsen als we gegarandeerd zijn dat we de nodige subsidie binnen hebben.
We proberen de risico’s nihil te houden. Dit doen we door alleen met gecertificeerd personeel te werken, met kwaliteitsmaterialen (Tier1 zonnepanelen bijvoorbeeld) en door het systeem te verzekeren. Van ieder project zal altijd een brochure worden gemaakt, daar leest u meer over de eventuele risico’s.
De lening loopt voor 15 jaar, dit is even lang als de subsidie die voor het project zal worden aangewend.
Door voor 0% of voor 2% te kiezen doet u afstand van een deel van de winst. Met deze winst zullen we mensen in de gemeente bedienen die niet het geld hebben om dat voor zich te laten werken. We willen hen ook helpen te verduurzamen en zullen, waar dit kan, zonnepanelen op hun daken leggen. Kosteloos. Zodat zowel het klimaat als anderen kunnen meeprofiteren van uw winsten.
Door verschillende rendementen aan te bieden, kunt u zelf een keuze maken welk rendement bij uw situatie past. Mocht u een beetje van uw winsten kunnen missen, dat daarmee ten goede komt aan de verduurzaming van uw gemeenschap, dan is dat heel mooi. Maar mocht u zelf het geld hard kunnen gebruiken, dan kunt u ook voor 4% rendement kiezen.
Nee, ieder financiële participant draagt hetzelfde risico. Die we overigens zo goed als nihil proberen te houden.
Ja, die is er. U kunt participeren vanaf 250 euro
Nee, er is geen maximale inleg. Echter, we zullen wel de financiële participaties eerlijk willen verdelen over de interesse, dus als er veel interesse is, kunt u mogelijk niet voor uw intentiebedrag deelnemen, maar wel voor een deel ervan. Dit zal tzt in de informatiebrochure van onze projecten nader worden toegelicht. Ons model is in coöperatief verband onze daken volleggen.
Nee. 4% vinden we een mooi rendement om u aan te bieden. Als het project een wat hoger rendement kent, bijvoorbeeld omdat er schaalvoordelen zijn ontstaan, of dat het project weinig bijzondere aandachtpunten kent, dan zal dit geld door BENG! worden aangewend voor haar doelstelling: het verder verduurzamen van de lokale gemeente.
We zullen dan een loting systeem invoeren. Ook zullen we dan kijken naar de hoogte van de bedragen van de mensen, om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om mee te doen. De systematiek die hiervoor ontworpen wordt, zal toegelicht worden in de informatiebrochure van een project.
Een lening verstrekken aan een energiecoöperatie biedt u waarschijnlijk geen belastingvoordeel. U kunt dit nog navragen aan uw boekhouder, maar een coöperatie is geen stichting, en wij hebben geen ANBI status.
Ja, we gaan met elkaar een leen overeenkomst aan. Deze komt zo spoedig mogelijk op onze website te staan, zodat u deze alvast kunt inzien.
Uiteraard helpt het de administratie doorgaans niet om vele uitzonderingen toe te voegen, maar mocht u toch met een specifiek vraagstuk zitten, laat het ons weten, natuurlijk denken we met u mee.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op.