FAQ

 • Er is genoeg ruimte op uw dak voor een grootschalig zonnestroomproject
  We willen graag VvE’s begeleiden die tussen de 20 en 80 appartementen hebben.
 • Uw dak is constructief op orde
  Uw dak kan de extra belasting van de zonnepanelen dragen. Voor een plat dak komt er per vierkante meter ca 20-25 kg aan gewicht bij. Dit is inclusief ballast. Bij een schuin dak is dit aanzienlijk minder. Twijfelt u over de constructieve mogelijkheden? Geen probleem, als de plannen serieus worden, zullen we een constructeur vragen om een berekening. We vragen u wel om uw bouwtekeningen paraat te houden.
 • Uw dakbedekking is niet te oud
  Het ene type dakbedekking gaat langer mee dan het andere. U weet waarschijnlijk zelf wel wat er op uw dak ligt en wat de levensduur ervan is. Bij twijfel vragen wij u om dit zelf eerst onderzocht te hebben.
 • Op uw locatie is ruimte voor een netaansluiting
  In sommige gevallen wordt er op de locatie een aparte netaansluiting gerealiseerd. In dat geval is er ergens op uw kavel, liefst tegen het pand aan, een locatie nodig waar deze aansluiting gerealiseerd kan worden (denk aan de grootte van een grijze buitenkast die u wel eens op straat ziet staan).
We kunnen de begeleidingstrajecten kosteloos aanbieden vanwege subsidie van de Provincie Utrecht. Ook andere partijen hebben een financiële bijdrage geleverd, namelijk de gemeente De Bilt, de Rabobank en de initiatiefnemer: uw lokale energiecoöperatie BENG! Deze partijen vragen niks terug in ruil voor hun financiële steun, behalve de wens voor een succesvol programma uiteraard! Wel gaan we ervan uit dat de VvE al in een ALV goedkeuring voor plaatsing van zonnepanelen heeft gegeven en er budget geregeld is. Als daarvoor nog een eerste onderzoek nodig is, kunnen we verwijzen naar een (betaalde) adviseur.
We willen graag efficiënt onze begeleidingstrajecten kunnen inzetten. De begeleiding bestaat uit vier stappen. Dit leest u in het stappenplan. In deze stappen leest u terug wat er van u verwacht wordt. Bovendien gaan we pas een volgende stap met elkaar aan, als de vorige is afgerond.
 • U heeft eigenlijk geen tijd om zich hier mee bezig te houden
  Dan past een later moment u wellicht beter. Want u blijft - met onze begeleiding - de opdrachtgever en naderhand eigenaar van het systeem. Tijdens het proces zijn er momenten dat uw aanwezigheid en besluitvorming noodzakelijk is.
 • U weet nog niet of u wel zonnepanelen wilt
  Twijfelt u nog? Ook dan is het wellicht niet het moment om u aan te melden. We zijn er voor dakeigenaren die begeleiding zoeken in hun zonnestroomproject, waarbij er wel de intentie bestaat om zonnepanelen te plaatsen (uiteraard kunnen er in het traject redenen naar boven komen om af te haken, we verplichten u tot niks, maar de intentie bij de start is welwillend). Mocht u vragen hebben over uw situatie en of u zich het beste al kunt aanmelden ja of nee, neem contact met ons op via de contactpagina. Wellicht is een eerste verkennend onderzoek voor u een betere eerste stap.
 • Uw dakbedekking moet over 3- 7 jaar vervangen worden
  Als nu al duidelijk is dat binnen 3-7 jaar de dakbedekking vervangen moet worden is het zaak om daar even echt bij stil te staan. Er zijn vaak wel mogelijkheden om tussentijds de dakbedekking te vervangen, maar dat vergt wat meer organisatie en brengt extra kosten met zich mee. Soms is eerder de dakbedekking vervangen logisch, soms is uitstel van vervangen en dan wat extra kosten voor de vervanging uittrekken beter.
In Nederland kennen we drie mogelijkheden om zonne-energie rendabel te maken. We kennen de salderingsregeling , de SCE-regeling en de ISDE+subsidie. Alle regelingen hebben zo hun eigen ingangseisen en bieden verschillende subsidiebedragen. Van welke subsidie u gebruik zult maken, is afhankelijk van uw situatie en wensen. U kunt zich alvast wat meer inlezen over de regelingen door op de linkjes te klikken, maar vanzelfsprekend komt dit goed aan bod tijdens onze begeleiding.
U kunt uw zonnepanelen zelf financieren of een goedkope duurzaamheidslening aantrekken voor een deel van de installatie. Ook combinaties zijn mogelijk. Uiteraard is de wijze van financieren van impact op de business case van uw project evenals wat u er zelf aan over houdt. We brengen u uw mogelijkheden in kaart op basis van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden tijdens het begeleidingstraject.
We ontzorgen het project in dat geval volledig en zullen te werk gaan met de SCE-regeling. Dit is de regeling voor coöperatieve projecten. Het is dan de buurt die investeert in de zonnepanelen. Ook dan kan er nog steeds vreemde financiering aangetrokken worden en kunt u zelf ook mee-investeren. Bovendien zult u een bedrag krijgen voor het beschikbaar stellen van uw dak. Een lokale coöperatieve partij zal het beheer uitvoeren. Daarvoor is wel het vestigen van een Recht van Opstal nodig.
We horen allemaal regelmatig doemscenario’s over brand met zonnepanelen op grote daken. Het gaat dan vooral om de gevolgschade voor de omgeving. De meeste branden komen door ondeugdelijke installatie(s) die op schuin dak gemonteerd zijn tussen de dakpannen, waardoor de elektrische bedrading zeer dicht bij isolatiemateriaal kan liggen. De sector heeft daarop gereageerd met het verscherpen van inspecties (Scope 12) als ingangseis voor een verzekering. Deze inspectie controleert of de installatie en montage deugdelijk is gedaan. Het certificaat garandeert op die wijze een minder brandgevoelige installatie. Deze inspectie wordt vaak geeist door de opstalverzekering en zullen we dus per definitie uitvoeren. Ook werken we alleen maar met gecertificeerde installateurs. Hier lees je meer, zo ook over de inmiddels opgestelde preventiebrochure.
Ja, waarschijnlijk wel. Hiervoor zullen we een externe deskundig aantrekken. Er zijn waarschijnlijk aanvullende subsidiemogelijkheden. Wanneer dit speelt zal dit in kaart gebracht worden.
In grote delen van het land zijn problemen met de beschikbare netcapaciteit. Vooral grootverbruikers hebben er last van, kleinverbruikers (aansluitingen tot 3 x 80A) minder. Voor nu betekent dit dat grote zonnestroomprojecten die een nieuwe aansluiting van meer dan 3 x 80A nodig hebben tijdelijk in de wachtrij worden gezet. Projecten tot 200 panelen, die een nieuwe aansluiting van maximaal 3 x 80A nodig hebben, kunnen wel verder uitgewerkt worden.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op.